Starta egen klubb

Om du inte hittar en klubb i din närhet kan du bilda en egen klubb. Du behöver inte spela för någon klubb för att få delta i bordshockeytävlingar på Sverigetouren, men det är ofta roligare att ha några klubbkamrater att tävla tillsammans med. Detta gäller speciellt i lag-SM, årets kanske roligaste tävling!

För att en klubb ska räknas som licensierad krävs att minst fyra medlemmar i klubben är licensierade spelare. Dessutom måste klubben betala en årlig klubblicens. Som licensierad klubb får ni möjlighet att arrangera tävlingar som ingår i Sverigetouren och kan lägga upp dessa på webbplatsen.

Endast licensierade klubbar har rösträtt på årsmötet. Varje licensierad klubb har en röst.

Kontakta styrelsen, eller använd forumet, om du vill veta mer eller redan har bestämt dig för att starta en ny klubb. Lycka till!