Sammanfattade regler

Här följer en sammanfattning av de viktigaste reglerna för en bordshockeymatch. Fullständiga regler hittas i menyn under ”Förbundet”, men som nybörjare kommer man väldigt lång med att först bekanta sig med nedanstående förenkling.

1. Matchtid
Matchtiden är fem minuter ineffektiv tid. En matchslinga med tidsangivelser används på turneringar för tidtagning (slingor från SM 2016).

2. Matchstart
Matchen startar på en given signal med pucken liggande på mittpunkten och båda centrarna stående helt stilla på egen planhalva.

3. Tresekundersregeln
Mål som görs inom tre sekunder efter matchstart eller tekning är ogiltiga. Har pucken hela tiden befunnit sig inom räckhåll för centern, tills den kommer in i målgården, för att sedan gå i mål, är mål ogiltigt även efter tre sekunder. Detta gäller även efter målvakts- eller målbursretur.

4. Femsekundersregeln
Efter det att pucken är möjlig att nå, måste den tävlande snarast uträtta något konstruktivt, dock senast inom 5 sekunder.

5. Tekning
Alla tekningar sker vid mittpunkten. En av spelarna släpper pucken några centimeter över centrarnas huvuden, med flatsidan mot isen, väl synlig för de tävlande. Slarvar motståndaren med en tekning har man rätt att begära ny tekning. Vid och under ”sudden death” ska alla tekningar utföras av neutral person.

Hamnar pucken på ens egen mållinje har man rätt att säga ”Blockering” och göra tekning.

6. Mål
Pucken måste stanna kvar i målet för att ett mål ska vara giltigt. I officiella tävlingar ska plastmålkoppen vara bortplockad och ersatt med en tygpåse eller liknande.

Alla mål med hjälp av styrning är giltiga.

Skott direkt i mål, eller via målvakten, genom stöt på stillaliggande (av stötande spelaren eller målvakten tillrättalagd) puck får inte göras med någon av fötterna på spelaren.

Mål i samband med slutsignal är ogiltigt.

Mål som görs genom att någon av backarna klämmer pucken mot egen målvakt eller målbur, eller genom att målvakten klämmer pucken mot målburen, så att pucken flyger över planen för att sedan gå i mål, är inte giltiga. Tar pucken i isen eller styrs in via motståndarens spelare räknas det inte som mål, men styrning via sarg eller utespelare i det egna laget är däremot tillåten, och målet godkänns.

7. Vårdslöst spel
Om man vid nedtryckning av spelare eller under spelets gång, skapar sig själv fördel eller hindrar motståndarens spel, genom att spelet till exempel skakar eller vibrerar, har motståndaren rätt att begära tekning. Om motståndaren har förlorat uppenbar puckkontroll har denne rätt att återplacera pucken till dess ursprungliga plats.