Förbundet

Svenska Bordshockeyförbundet (SBHF) bildades 1987 i Göteborg och är en rikstäckande organisation. Förbundets huvuduppgifter är att:

  • stimulera och utveckla intresset för hockeyspel
  • stödja lokala klubbar och bistå med råd och hjälp till dessa
  • förse klubbar och enskilda spelare med information (främst genom sin webbsida)
  • se till att det finns spelregler

Förbundets styrelse består av fem ledamöter och två suppleanter som träffas framför allt över nätet. De viktigaste besluten presenteras på webbsidan. Årsmötet som är högsta beslutande organ hålls under våren, där alla medlemsklubbar har en röst.