Avgifter

Individuell licens

För att delta i Sverigetourens nationella deltävlingar krävs spelarlicens, såvida inte förbundsstyrelsen har beviljat dispens. Utöver dessa tävlingar krävs ingen spelarlicens på av förbundet sanktionerade tävlingar. Läs mer i Tävlingsföreskrifterna (4.1).

Spelarlicens: 200 kr

Junior och förstagångslicens: 20 kr

Engångslicens: 20 kr (gäller endast under den tävling vilken licensen löses för och kan lösas max en gång/säsong)

Som licensierad spelare (gäller ej engångslicens) får du också tillgång till alla sidor och forum på webbplatsen. Du kan betala licensen via Paypal.

Klubblicens

För att en klubb ska räknas som licensierad krävs att klubblicensen betalas in samt att fyra spelare i klubben har betalat den individuella spelarlicensen.Läs mer i Tävlingsföreskrifterna (4.2).

Klubblicens: 100 kr

Samtliga licenser gäller från betalningstillfället till nästa tävlingssäsongens början (1 september).

Alla avgifter kan betalas in till förbundets plusgiro (47 28 24-2) eller vid den personliga anmälan på en nationell tävling. Glöm inte att uppge ditt användarnamn!