Förbundsinfo

 

Bildades1987
E-postinfo@bordshockey.net
Hemsidahttps://www.bordshockey.net
Plusgiro47 28 24-2
Organisationsnummer889202-1125

Organisation

SBHF:s styrelse valdes under årsmötet sommaren 2023 till:

 • Joakim Åström (ordförande)
 • Matti Månsson
 • Stefan Lemming
 • Oscar Henriksson
 • Gustaf Hermansson
 • Lars Fridell (suppleant, kassör)
 • Jakob Jonsson (suppleant)

Till revisorer valdes:

 • Rickard Sjöstedt
 • Henrik Nilsson

Till valberedning valdes:

 • Martin Lundén
 • Peter Östlund