Results for Alexandr Kosyrev

Back to the start page for EM

Group - Group 1

Round Table Home Away Results
1 4 Antonin Suryn - Alexandr Kosyrev 5 - 5
2 3 Berthram Jellesen - Alexandr Kosyrev 3 - 5
3 2 Marcus Andersson - Alexandr Kosyrev 5 - 5
4 1 Jimmy Mårdell - Alexandr Kosyrev 4 - 2
6 1 Alexandr Kosyrev - Jarle Eide 3 - 4
8 2 Alexandr Kosyrev - Ahti Lampi 2 - 2
9 4 Alexandr Kosyrev - Tim Roivas 3 - 4
10 4 Alexandr Kosyrev - Sandis Kalnins 3 - 1
11 5 Alexandr Kosyrev - Vaclav Pikl 2 - 2
12 6 Alexandr Kosyrev - Anette Engel 7 - 0
13 7 Alexandr Kosyrev - Peter Östlund 2 - 3
14 8 Alexandr Kosyrev - Herman Steen 2 - 2
15 9 Alexandr Kosyrev - Andrey Voskoboynikov 3 - 3
16 9 Dmitriy Sapozhnikov - Alexandr Kosyrev 3 - 8
17 8 Frode Hagerup - Alexandr Kosyrev 2 - 6
18 8 Nikolay Krokhmal - Alexandr Kosyrev 0 - 1
19 7 Santtu Sainio - Alexandr Kosyrev 2 - 0
20 6 Edgars Saulitis - Alexandr Kosyrev 4 - 2
21 5 Artjoms Zaharovs - Alexandr Kosyrev 2 - 3

Semi final group - Semi final group 1

Round Table Home Away Results
1 10 Hans Österman - Alexandr Kosyrev 4 - 3
2 9 Dmitriy Koshman - Alexandr Kosyrev 3 - 4
3 8 Ivan Zaharov - Alexandr Kosyrev 2 - 3
4 7 Oyvind Hansen - Alexandr Kosyrev 4 - 3
5 6 David Šmíd - Alexandr Kosyrev 4 - 2
6 5 Jevgenijs Zaharovs - Alexandr Kosyrev 6 - 1
7 4 Matiss Saulitis - Alexandr Kosyrev 3 - 7
8 3 Filip Hamacek - Alexandr Kosyrev 1 - 5
9 2 Espen Moe - Alexandr Kosyrev 3 - 3
10 1 Dmitriy Petrov - Alexandr Kosyrev 3 - 3
11 1 Alexandr Kosyrev - Mykhaylo Spivakovskyy 7 - 0
12 2 Alexandr Kosyrev - Kent Nyman 2 - 6
13 3 Alexandr Kosyrev - Juho Rautio 4 - 3
14 4 Alexandr Kosyrev - Janne Ollila 2 - 7
15 5 Alexandr Kosyrev - Henric Andersson 3 - 4

Final group - Final group 1

Round Table Home Away Results
1 8 Alexandr Kosyrev - Antonin Suryn 3 - 2
2 9 Alexandr Kosyrev - Alexey Zaharov 2 - 5
3 10 Alexandr Kosyrev - Alexander Miloradov 6 - 2
4 10 Maria Yalbacheva - Alexandr Kosyrev 1 - 7
5 9 Edgars Saulitis - Alexandr Kosyrev 3 - 3
6 8 Jevgenijs Zaharovs - Alexandr Kosyrev 7 - 8
7 7 Hans Österman - Alexandr Kosyrev 5 - 0
8 6 Peter Östlund - Alexandr Kosyrev 2 - 5
9 5 Kent Nyman - Alexandr Kosyrev 3 - 0
10 4 David Freséus - Alexandr Kosyrev 2 - 3
11 3 Juho Rautio - Alexandr Kosyrev 2 - 5
12 2 Oyvind Hansen - Alexandr Kosyrev 2 - 4
13 1 Ivan Zaharov - Alexandr Kosyrev 4 - 5
15 1 Alexandr Kosyrev - Atis Silis 3 - 2
16 2 Alexandr Kosyrev - Karlis Balodis 1 - 6
17 3 Alexandr Kosyrev - Bjarne Axelsen 2 - 2
18 4 Alexandr Kosyrev - Fredrik Johansson 4 - 4
19 5 Alexandr Kosyrev - Marcus Andersson 3 - 3
20 6 Alexandr Kosyrev - Finn Finnstedt 3 - 7
21 7 Alexandr Kosyrev - Mika Myllykangas 1 - 4

Playoff A

Round Match Home Away Results
1/8 1 Yevhen Levdansky - Alexandr Kosyrev 4 - 1
1/8 2 Yevhen Levdansky - Alexandr Kosyrev 5 - 1
1/8 3 Yevhen Levdansky - Alexandr Kosyrev 3 - 1
1/8 4 Yevhen Levdansky - Alexandr Kosyrev 2 - 0