Kallelse årsmöte

Av Joakim Åström
I Förbundsnytt
4 juni 2023
0 kommentarer

Svenska Bordshockeyförbundets kallar till årsmöte 2023.

Tid: söndag 9 juli kl 13.00 via videolänk ( Länk till mötet )

Varje medlemsklubb som är licensierad 4 veckor innan mötet har en röst.

Eventuella motioner ska vara förbundet tillhanda senast sön 24 juni för att avhandlas under årsmötet.

Om vill ställa upp i valet till SBHF:s organisation kan du med fördel höra av dig till valberedningen omgående för att göra deras jobb lite lättare.

Dagordningen för mötet följer nedan.

Val av:
A ordförande för mötet
B sekreterare för mötet
C två justerare, tillika rösträknare

Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

Fastställande av dagordningen

Föredragning av:
A styrelsens verksamhetsberättelse
B revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av medlemsavgiften

Val av:
A ledamöter till styrelsen och suppleanter
B valberedning C två (2) revisorer

Motioner

Övriga frågor

Lämna ett svar